Tekst redigeren: zo kijkt u kritisch naar uw eigen tekst

door 1 feb, 2018Schrijven voor het web

‘Iedereen kan toch schrijven, waarom heb ik dan een tekstschrijver nodig?’ Deze uitspraak horen tekstschrijvers dagelijks. Toch is het niet zo makkelijk als het lijkt. Goede teksten trekken de aandacht van de bezoeker, brengen de boodschap op de juiste manier over en overtuigen de klant tot actie. Bent u (nog) niet tevreden met uw eigen teksten? Gebruik dan onze tips. Wij laten zien dat een tekst redigeren meer is dan het verwijderen van spelfouten.

Tekst redigeren

Schrijven is schrappen

De eerste versie van een tekst is nooit perfect. Één of meerdere correctierondes zijn nodig om de tekst ‘website-klaar’ te maken. Ervaren tekstschrijvers weten dat het soms nodig is om delen te schrappen en te herschrijven. Dit is voor de beginner niet altijd makkelijk. Waarom iets schrappen als het veel tijd heeft gekost om het te schrijven? Voor het resultaat is het toch belangrijk om te overwegen of een alinea echt iets toevoegt aan de pagina.

Om de onderstaande tips te kunnen toepassen, is het mogelijk dat u veel moet schrappen. Natuurlijk kunt u de checklist ook eerst doornemen voordat u begint met schrijven.

Uw tekst redigeren: 5 aandachtspunten

    

Beschikt uw tekst over een duidelijke structuur?

Goede teksten zijn scanbaar. Daarvoor is het belangrijk dat uw tekst over een duidelijke structuur beschikt. Het AIDA Model wordt veel gebruikt om deze duidelijke structuur te creëren.

AIDA staat voor Aandacht, Interesse, Desire en Actie. Deze 4 elementen kunt u op de volgende manier in uw tekst toepassen.

 • Aandacht: begin de tekst met een pakkende titel en aantrekkelijke introductie die de nieuwsgierigheid van de lezer opwekt.
 • Interesse: heeft u de aandacht van de lezer? Biedt dan de meest relevante informatie die uw bezoeker nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen.
 • Desire: zorg er vervolgens voor dat uw bezoeker wel een aankoop moet plaatsen. Benoem waarom de bezoeker uw product of dienst zo hard nodig heeft. Denk aan: testimonials, projecten en unique selling points.
 • Actie: benoem als laatste de volgende stap voor de bezoeker. Wees duidelijk in wat de bezoeker nu moet doen. Dit kan een aankoop, een inschrijving voor de nieuwsbrief of een share op social media zijn.

Ziet u deze structuur terug in uw tekst of kan dit nog wat worden aangescherpt? Houd er rekening mee dat het AIDA model met name kan worden gebruikt voor verkooppagina’s. Voor blogposts is de volgorde ‘inleiding-midden-slot’ meer van toepassing.

Trekt u de aandacht van de bezoeker?

Het AIDA model begint niet voor niets met ‘Aandacht’. Uw pagina zal alleen worden bekeken als u de aandacht van de bezoeker trekt. Een goed begin is ook in dit geval het halve werk.

De titelinleiding en eventueel een afbeelding zijn het eerste wat een bezoeker ziet. Hoe weet u nu of uw tekst de aandacht trekt? Er zijn enkele eenvoudige strategieën die werken:

 • Stel een vraag aan de bezoeker.
 • Gebruik de inleiding voor een probleembeschrijving.
 • Deel een interessant feit.
 • Betrek het op de lezer door de lezer direct aan te spreken.
 • Afbeeldingen trekken meer aandacht dan teksten.

Belangrijk is dat u de bezoeker nieuwsgierig maakt, zodat de pagina verlaten geen optie is. Bestaat uw titel bijvoorbeeld maar uit 2 woorden? Dan zal dit niet veel bij de bezoeker losmaken. Gebruik onze tips om uw tekst te redigeren.

Ook wanneer uw tekst wordt weergegeven in de zoekmachine is het belangrijk dat uw resultaat direct de aandacht trekt. Heeft u al een page-title en meta-description voor uw pagina geschreven?

Overtuigt u de bezoeker?

Heeft u de aandacht van de lezer? Dan is de volgende stap om de lezer te overtuigen. Een bekend communicatiemodel, het Elaboration Likelihood Model (Petty & Cacioppo), zegt dat de verwerking van een boodschap op 2 manieren kan verlopen: via de centrale route of de perifere route.

ELM Model

Overtuigen via de Centrale route

Lezers die uw boodschap via de centrale route verwerken zullen de voor- en nadelen zorgvuldig afwegen. Deze lezers zijn gemotiveerd en beschikken over voldoende cognitieve capaciteiten. Gebruik onderstaande strategieën om bezoekers te overtuigen die de boodschap centraal verwerken:

 • Benoem de winst voor de klant. Welke voordelen heeft het uitvoeren van een actie voor de klant?
 • Geef voorbeelden. Beeldend taalgebruik zegt soms meer dan een opsomming van feiten. Zorg ervoor dat de lezers zich in uw verhaal kunnen herkennen. Dan zal de lezer de informatie eerder op zichzelf betrekken.
 • Maak gebruik van testimonials. Elke ondernemer zal zeggen dat zijn product of dienst het beste is. Een klant die de voordelen benoemt is geloofwaardiger en dus overtuigender.

Overtuigen via de Perifere route

Lezers die de boodschap via de perifere route verwerken, zullen niet de tijd nemen om de boodschap zorgvuldig te verwerken. Voor deze groep hoeft u geen sterke argumenten te bedenken. Met behulp van eenvoudige cues, kunt u ervoor zorgen dat deze groep actie onderneemt. Enkele tips voor uw website:

 • Laat zien hoeveel mensen uw product gebruiken of hoeveel inschrijvingen uw nieuwsbrief heeft. Dit wordt de consensus vuistregel genoemd. Wanneer veel mensen iets goed vinden, dan moet dit ook wel zo zijn.
 • Zorg ervoor dat uw prijs goedkoper lijkt. Dit kan op verschillende manieren. Zo kunt u de producten sorteren van duur naar goedkoop of per product zowel een hogere fictieve prijs als de werkelijke prijs weergeven. Dit soort strategieën zijn gebaseerd op het anker effect, het principe dat mensen de eerste informatie die ze aangeboden krijgen als uitgangspunt nemen. Wanneer u eerst een hogere prijs weergeeft, zullen bezoekers de prijs van het product waarin zij geïnteresseerd zijn met dit getal vergelijken.
 • Maak gebruik van schaarste. Wanneer mensen het idee hebben dat een product of dienst maar beperkt verkrijgbaar is, zullen zij sneller een aankoop plaatsen. Vermeld hoeveel exemplaren ‘fictief’ verkrijgbaar zijn of geef een korting voor de eerste 10 bezoekers die een aankoop plaatsen.
 • Maak gebruik van merknamen. Wanneer multinationals en bekende bedrijven uw dienst of product hebben afgenomen, moet u wel goed werk leveren.
 • Presenteer uzelf als autoriteit. Uw geloofwaardigheid is bepalend voor uw overtuigingskracht. Het benoemen van uw opleiding of het aantal jaren ervaring in de branche zijn eenvoudige manieren om uw expertise en ervaring te benadrukken.

Voor een overtuigende tekst is het belangrijk dat u beide routes laat terugkomen. Elke klant is immers verschillend. Ook een combinatie van de routes is mogelijk. Een bezoeker kan enkele argumenten zorgvuldig afwegen en toch worden beïnvloed door enkele vuistregels.

Is het taalgebruik aantrekkelijk en geschikt voor het web?

Het redigeren van teksten gaat natuurlijk ook om het taalgebruik. Schrijft u een tekst voor het web dan hebben wij een mooie lijstje met punten die u kunt gebruiken om uw tekst na te lopen:

 • Verwijder spel-, taal- en interpunctiefouten. Dit spreekt voor zich, toch?
 • Maak consistent gebruik van één aanspreekvorm. Gebruik ‘u’ en ‘je’ niet door elkaar.
 • Zorg voor genoeg afwisseling in woordgebruik. Gebruik bijvoorbeeld synoniemen of verwijder overbodige bijvoeglijke naamwoorden.
 • Beperk het aantal moeilijke woorden. Een klant is waarschijnlijk niet op de hoogte van de vaktermen die u dagelijks gebruikt. Gebruik alleen woorden die klanten ook echt zullen begrijpen.
 • Maak gebruik van concreet taalgebruik. Probeer de informatie zo beschrijvend en visueel mogelijk te maken. Concrete informatie wordt namelijk beter opgeslagen dan abstracte informatie.
 • Meer korte zinnen en minder lange zinnen. De belangrijkste regel voor schrijven voor het web? Korte zinnen en veel witregels!
 • Loopt een zin over drie regels? Kort deze dan in.
 • Kies voor actief taalgebruik. Spreek de lezer direct aan met ‘jij’ of ‘u’.
 • Gebruik verbindingswoorden. Leid lezers door de tekst met behulp van woorden zoals: maar, en, bovendien, tenslotte, omdat, kortom, etc.

Kunt u deze punten allemaal afstrepen? Dan kunt u verdergaan met het laatste onderdeel van deze blogpost over het redigeren van teksten!

Is uw tekst geschikt voor zoekmachines?

Een goede webtekst is geschikt voor bezoekers én zoekmachines. Heeft u een geschikt zoekwoord gekozen voor uw pagina? Dan zijn er vervolgens verschillende dingen die u kunt doen om uw tekst te optimaliseren voor zoekmachines. Deze optimalisaties mag u zeker niet vergeten:

 • Gebruik het zoekwoord in de titel en minstens één subkop.
 • Verwerk het zoekwoord in de inleiding.
 • Schrijf een tekst die minstens 300 woorden lang is.
 • Heeft u een tekst van 500 woorden geschreven? Verwerk het zoekwoord dan 5-10 keer in de tekst.
 • Schrijf een SEO-title (max. 76 tekens) en meta-description (max. 320 tekens) voor uw weergave in Google.

Wilt u controleren of u deze en andere belangrijke content optimalisaties heeft toegepast? Zelf gebruiken wij altijd de Yoast SEO plugin. Deze gratis plugin voor WordPress is geen garantie voor een betere vindbaarheid, maar wel een handig middel om te controleren of uw tekst SEO proof is.

Yoast SEO

Heeft u geen zoekwoorden onderzoek gedaan en geen specifiek zoekwoord gekozen? Dan zullen dit soort optimalisaties weinig bijdragen aan een betere vindbaarheid.

Extra tips voor het redigeren van teksten

Heeft u de bovenstaande tips al toegepast, maar vindt u dat de tekst nog beter kan? Wij sluiten af met 5 tips voor nog betere teksten.

 • Lees de tekst voor. Weet u niet zeker of de tekst goed loopt? Lees de tekst dan hardop voor. Zinnen die niet lekker lopen zullen op deze manier zeker worden opgemerkt.
 • Print de tekst uit. Zelfs als u de tekst al 5 keer heeft gelezen, kunnen er nog steeds fouten in de tekst zitten. Een geprinte versie van de tekst kan helpen om fouten op te sporen, die u anders over het hoofd zou zien.
 • Laat iemand anders de tekst controleren. Uw eigen tekst redigeren is niet eenvoudig. Vraag een ander om uw tekst te lezen en feedback te geven.
 • Beoordeel of uw tekst het gewenste doel bereikt. Wat was ook alweer het doel van de pagina en beoordeel of de geschreven tekst dit doel zal weten te bereiken. Kan er nog iets bij waardoor de pagina beter zal converteren?
 • Controleer of de subkoppen de rode draad van uw tekst weergeven. Kunt u uit de subkoppen afleiden waar de tekst overgaat? Met name voor blogposts is dit heel belangrijk.

Onthoud!

Net zoals een tekst schrijven is een tekst redigeren een taak waar u wel even mee bezig bent. Goede SEO webteksten beschikken over 1) een duidelijke structuur, 2) elementen die de aandacht trekken, 3) sterke argumenten én vuistregels, 4) aantrekkelijk taalgebruik en 5) optimalisaties voor de zoekmachine. Een tekst die aan deze kenmerken voldoet, kunt u plaatsen op de website.

Gebruikte bronnen voor de blogpost over teksten redigeren

Hoeken, J. A. L., Hornikx, J. M. A., & Hustinx, L. G. M. M. (2009). Overtuigende teksten. Onderzoek en ontwerp. Bussum: Coutinho.